PDA

Ver la versin completa : Th*nh l*p Hội h*nh nghề dịch vụ kế toán tự doketoanfree18
11/11/2018, 06:38
Ch*o tất cả các bạn,

Mình có ý tưởng th*nh l*p Cộng đồng h*nh nghề dịch vụ kế toán tự do, với mục đ*ch t*p hợp các bạn có chung nghề nghiệp l* l*m dịch vụ kế toán tự do. Tất cả mọi người trong nhóm sẽ hỗ trợ giúp đỡ nhau về chuyên môn, kỹ năng, phần mềm kế toán, tìm kiếm khách h*ng ... Vì l* cộng đồng h*nh nghề tự do nên sẽ t*p hợp tất cả các bạn ở tất cả các vùng miền tổ quốc.

Ai th*ch tham gia thì kết bạn Zalo mình: 0982607170

v* tham gia nhóm:

https://www.facebook.com/groups/hoihanhnghedichvuketoanthuetudo

https://www.youtube.com/watch?v=bhKyKAgs-5c&feature=youtu.be

Hy vọng nhóm sẽ đông vui v* hoạt động hiệu quả

ketoanfree18
12/11/2018, 23:00
Ch*o tất cả các bạn,

Mình có ý tưởng th*nh l*p Cộng đồng h*nh nghề dịch vụ kế toán tự do, với mục đ*ch t*p hợp các bạn có chung nghề nghiệp l* l*m dịch vụ kế toán tự do. Tất cả mọi người trong nhóm sẽ hỗ trợ giúp đỡ nhau về chuyên môn, kỹ năng, phần mềm kế toán, tìm kiếm khách h*ng ... Vì l* cộng đồng h*nh nghề tự do nên sẽ t*p hợp tất cả các bạn ở tất cả các vùng miền tổ quốc.

Ai th*ch tham gia thì kết bạn Zalo mình: 0982607170


https://www.youtube.com/watch?v=bhKyKAgs-5c&feature=youtu.be

Hy vọng nhóm sẽ đông vui v* hoạt động hiệu quả

ketoanfree18
12/11/2018, 23:11
Ch*o tất cả các bạn,

Mình có ý tưởng th*nh l*p Cộng đồng h*nh nghề dịch vụ kế toán tự do, với mục đ*ch t*p hợp các bạn có chung nghề nghiệp l* l*m dịch vụ kế toán tự do. Tất cả mọi người trong nhóm sẽ hỗ trợ giúp đỡ nhau về chuyên môn, kỹ năng, phần mềm kế toán, tìm kiếm khách h*ng ... Vì l* cộng đồng h*nh nghề tự do nên sẽ t*p hợp tất cả các bạn ở tất cả các vùng miền tổ quốc.

Ai th*ch tham gia thì kết bạn Zalo mình: 0982607170


https://www.youtube.com/watch?v=bhKyKAgs-5c&feature=youtu.be

Hy vọng nhóm sẽ đông vui v* hoạt động hiệu quả